Po wielu miesiącach ciszy w tej sprawie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ujawnił i poddał pod konsultacje społeczne projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa lubelskiego. Stowarzyszenie „Kocham Polesie” wzięło udział w tych konsultacjach. Niestety, wygląda na to, że określenie Transformacji jako „sprawiedliwej” powinno być uzupełnione „ze wskazaniem na interes kopalni”. Projekt TPST dla województwa lubelskiego …

6 czerwca 2021

Dobra wiadomość! W grudniu decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego powołany został Zespół Zadaniowy ds. przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego. Zespół ma zająć się przygotowaniem planu sprawiedliwej transformacji regionu – czyli budowaniu alternatywy dla wydobycia węgla kamiennego. Podobne zespoły powstały już lub właśnie powstają w innych regionach węglowych:  na Górnym i Dolnym Śląsku, w …

3 lutego 2021
#StopKopalni, Aktualności, Chrońmy Polesie
Światowy Dzień Mokradeł 2021

W tym roku online, a więc dostępny dla wszystkich! Jeśli w pandemii można w ogóle znaleźć jakieś pozytywy to jednym nich jest łatwy dostęp online do wielu wydarzeń, które dotychczas wymagały od nas osobistej obecności w często odległych miejscach. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Mokradeł, organizowane przez Centrum Ochrony Mokradeł oraz Wydział Biologii UW można było …

2 lutego 2021
Aktualności, Chrońmy Polesie
Stop drodze wodnej E40 Bałtyk – Morze Czarne

Informacja z fanpage „Stop drodze wodnej E40”: Śródlądowa droga wodna E40 jest inicjatywą międzynarodową, mającą na celu ustanowienie połączenia żeglugowego o długości około 2000 km między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Na podstawie studium wykonalności E40, opracowanego przez konsorcjum prowadzone przez Instytut Morski w Gdańsku, prace budowlane wpłyną na następujące rzeki: Wisłę, Bug, Pinę, Prypeć i …

6 października 2020
#StopKopalni, Aktualności, Chrońmy Polesie
Dlaczego sprzeciwiamy się kopalni przy Poleskim Parku Narodowym

50 kilometrów na północny wschód od Lublina znajduje się obszar, który jest tak cenny przyrodniczo, że skumulowało się na nim więcej form ochrony przyrody niż w samej Puszczy Białowieskiej. W 1990 roku powstał tutaj pierwszy w Polsce park wodno-torfowiskowy – Poleski Park Narodowy, w którym rozciągają się cenne torfowiska niskie, a schronienie znajdują zagrożone gatunki …

2 października 2020

Polesie Lubelskie to region naszego kraju, który może nie jest tak powszechnie znany jak Mazury czy Tatry, ale jest unikalny i wybitnie cenny przyrodniczo.

Dlatego znaczne fragmenty tego regionu objęte są różnorodnymi formami ochrony przyrody – znaleźć można tutaj rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu a przede wszystkim Poleski Park Narodowy. Duża część Polesia Lubelskiego razem z Polesiem na Ukrainie i Białorusi tworzy Transgraniczny Rezerwat Biosfery UNESCO “Polesie Zachodnie”.

Polesie potrzebuje ochrony.

Jego niezwykłej przyrodzie zagrażają kopalnie torfu, dzikie wysypiska śmieci, zanieczyszczenie wód, wycinka lasów.

Jednak najpoważniejsza groźba pojawiła się wraz z informacjami o planach budowy kolejnych kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Wydobycie miałoby mieć miejsce również w bezpośrednim sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego i zdaniem naukowców znacznie wpłynęłoby na stosunki wodne w obrębie Parku, co oznaczałoby katastrofę przyrodniczą i utratę głównych walorów przyrodniczych tego terenu.

Najnowszym utopijnym pomysłem, który bardzo poważnie zagraża przyrodzie Polesia, są plany budowy drogi wodnej E40 łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym. Paradoksalnie – eksperci uważają, że ta planowana inwestycja nigdy nie będzie w stanie wypełnić funkcji, jaką miała spełniać w założeniu pomysłodawców. Niestety, pomysł ma swoich zwolenników nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, przez które magistrala wodna ma przebiegać.

Ochrońmy wspólnie Polesie przed inwestycjami godzącymi w dobro ludzi i przyrody!